Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Gia

20/03/242

Lưu tin

Thông tin liên hệ

Họ tên:

Địa chỉ: 80 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 904979574

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày đăng: 20/03/24

Mức lương: Thoả thuận

Hình thức làm việc: Bán thời gian

  • SMS
  • Chat hỏi chủ tin
  • 0904979574

Thông tin thêm

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Gia Đ̣̂ ℎ́ ℎ ℎ̣̂ ̂̀ ̉ ̂̃ ̆ ̛́ ̛ ℎ̂́ ℎ ℎ̂̀ 3-5% ̂́ ̣ ̛̛̀.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Giẫ ̛̣ 60% ℎ ℎ́ .

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Gia̛̛ ̛́: ..đ/ℎ́ + Hoa hồng khi bán.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Giaℎ ℎ̀ đ ̣ ℎ̛ 3000 ̆ ℎ̀ ℎ̂̉ ̛ ̛́ ℎ̂ ℎ́ ̛̀ 1 ̉ - 1.00 ̉.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng GiaĐ̛̛̣ đ̀ ̣ .̂̃ ℎ́ ́ ̃ ̆ đ̂̉ ̛̉ ℎ̀ℎ ̣̂ ̂́ đ̣̂ ̉ ℎ̂ ℎ̣̂.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng GiaĐ̛̛̣ đ̣ℎ ℎ̛̛́ ̀ ̂̃ ̆́ ̛̀ đ̂̀ ̛̉ ́ đ̂́ ℎ̂́, ̛̛̉ ℎ̀.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Giâ ̛̛̀ ̀ ̣̂ ℎ̂ ℎ̣̂, ̆ đ̣̂, ℎ̂ ℎ̂ ̣̂ ̂̉ ́.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Giaℎ̛̀ ̀ ̣̂ ℎ ℎ̣.

Tuyển gấp 10 NVKD Bất động sản - Hoàng Gia ̣ℎ ̛̛́ ̀ ̛̛́ ̀ ℎ̛̛̀ ̂ ̀ ̂ .

Yêu cầu & Quyền lợi

- Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo từ A-Z

- Chăm chỉ, siêng năng.

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng