Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân viên bếp và pha chế

Thoả thuận

21/12 7 Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng

Thoả thuận

08/05 16 Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng

Thoả thuận

28/03 16 Đà Nẵng

Tuyển dụng nhân viên phục vụ cafe

Thoả thuận

30/01 22 Đà Nẵng

Cần tuyển 03 nhân viên phục vụ

Thoả thuận

13/06 18 Đà Nẵng

Nhân Viên Phục Vụ Fulltime / Parttime

Thoả thuận

08/01 23 Đà Nẵng

Chọn danh mục