Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cần tuyển nam lễ tân Nhà Nghỉ

Thoả thuận

10/10 1 Đà Nẵng

Tuyển 2 nam nhân viên lể tân ca đêm

Thoả thuận

29/08 4 Đà Nẵng

Tuyển 2 năm lể tân nhà nghỉ

Thoả thuận

26/08 3 Đà Nẵng

Chọn danh mục