Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Bảo vệ tại Đà Nẵng

Tuyển dụng Kỹ thuật bảo trì

Thoả thuận

23/02 16 Đà Nẵng

Cần tuyển 03 nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

08/06 32 Đà Nẵng

Cần tuyển 03 nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

14/05 23 Đà Nẵng

Tuyển chỉ huy bảo vệ

Thoả thuận

20/02 25 210 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

19/12 57 Đà Nẵng

Tuyển dụng đi làm ngay

Thoả thuận

22/11 35 210 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chọn danh mục