Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Bảo vệ tại Đà Nẵng

Cần tuyển 03 nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

08/06 17 Đà Nẵng

Cần tuyển 03 nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

14/05 11 Đà Nẵng

Tuyển chỉ huy bảo vệ

Thoả thuận

20/02 14 210 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

12/02 11 Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

19/12 44 Đà Nẵng

Tuyển dụng đi làm ngay

Thoả thuận

22/11 23 210 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chọn danh mục