Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Bán hàng tại Đà Nẵng

Việc làm thêm Đà Nẵng

Thoả thuận

17/03 312 Thanh Khê

Cần nhân viên chăm sóc khách hàng

Thoả thuận

04/02 13 Hải Châu, Đà Nẵng

Cần 5nam/nữ bán hàng tại chỗ

Thoả thuận

04/02 13 Hải Châu, Đà Nẵng

Cần nhân viên tư vấn bán hàng

Thoả thuận

04/01 8 Hải Châu, Đà Nẵng

Cần thêm 3 bạn đứng bán hàng tết

Thoả thuận

28/11 14 Đà Nẵng

Cần thêm người bán hàng phục vụ tết

Thoả thuận

21/11 14 Đà Nẵng

Cần thêm người bán hàng tại quầy

Thoả thuận

14/11 6 Đà Nẵng

Bán hàng tại chỗ

Thoả thuận

14/11 9 Đà Nẵng

Tư Vấn Bán hàng

Thoả thuận

14/11 5 Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng

Thoả thuận

14/11 85 Đà Nẵng

Cần gấp nam nữ làm việc bán hàng

Thoả thuận

10/11 7 Đà Nẵng

Cần gấp gấp Nhân sự

Thoả thuận

04/11 16 Đà nẵng

Cần bổ sung người bán hàng tại chỗ

Thoả thuận

02/11 5 Đà Nẵng

Cần nam nữ đi làm ngay tại Đà Nẵng

Thoả thuận

30/10 471 Đà Nẵng

Cần người làm cùng lâu dài

Thoả thuận

29/10 11 Đà Nẵng

Cần cộng sự bán hàng

Thoả thuận

26/10 5 Đà Nẵng

Cần người bán hàng tết

Thoả thuận

25/10 2 Đà Nẵng

Cần người bán hàng tại công ty

Thoả thuận

22/10 4 Đà Nẵng

Xem thêm 23 tin
Chọn danh mục