Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động phổ thông tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên coi tiệm net

Thoả thuận

20/10 6 Đà Nẵng

Nhân Viên phục vụ bàn tạp vụ vệ sinh

Thoả thuận

26/04 9 Đà Nẵng

Tuyển chỉ huy bảo vệ

Thoả thuận

02/04 11 Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

21/02 18 Đà Nẵng

Nhân viên phục vụ ca sáng

Thoả thuận

07/02 12 Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

07/02 7 Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ

Thoả thuận

17/01 15 Đà Nẵng

Tuyển Nhân viên kỹ thuật giao nhận

Thoả thuận

22/12 15 Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện tử

Thoả thuận

22/12 11 Đà Nẵng

TUYỂN THỢ Gia Công Tramh Thêu Chữ Thập Tranh Đính Đá

Thoả thuận

05/06 15 Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Cần tuyển thợ

Thoả thuận

06/05 14 Đà Nẵng

Xem thêm 7 tin
Chọn danh mục