Đóng

Bấm vào đây để quay lại

100 Thùng PC Game, Đồ Họa Nặng, Cấu hình khủng, Trả Góp 0Đ

09/04/2032

Lưu tin

Giá: 4,3 Triệu

Địa chỉ: Đà Nẵng

  • SMS
  • Chat hỏi chủ tin
  • 0936.162.644

Thông tin thêm

❇ Cấu hình 1: I3 3220 (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga h61 ds2 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Cpu: I3 3200 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 6 tháng)


✧ Card: Asus gtx 950 2g dr5 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng)


✧ Nguồn: Ximatek 350 new (Bảo hành 24 tháng)


$ 4.300.000đ Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 2: I3 4150 (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga h81 ds2 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Cpu: I3 4150 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 6 tháng)


✧ Card: Asus gtx 950 2g dr5 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng)


✧ Nguồn: Ximatek 350 new (Bảo hành 24 tháng)


$ 4.700.000đ Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 3: I3 4160 (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga h81 ds2 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Cpu: I3 4160 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 6 tháng)


✧ Card: Asus gtx 950 2g dr5 (Bảo hành 3 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Ximatek 350 new (Bảo hành 24 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 4.800.000đ Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 4: I3 6098 (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, asus, msi h110  (Bảo hành 6 tháng)


✧ Cpu: I3 6098 (Bảo hành 6 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 6 tháng)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: atx 480 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 6.500.000đ Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 5: I3 6100 (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, asus, msi h110  (Bảo hành 6 tháng)


✧ Cpu: I3 6098 (Bảo hành 6 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 6 tháng)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: atx 480 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 6.600.000 Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 6: I3 7100  (2 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, asus, msi h110  (Bảo hành 12 tháng)


✧ Cpu: I3 7100 (Bảo hành 12 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g hyper, gskill, adata (Bảo hành 12 tháng)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: atx 480 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 6.700.000đ Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 7: I3 8100  (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, msi h310  (Bảo hành 24 tháng)


✧ Cpu: I3 8100 (Bảo hành 24 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g gskill, adata (Bảo hành 24 tháng, nâng ram liên hệ)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 24 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Color master 400w (Bảo hành 24 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 7.800.000đ Bảo hành 24 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 8: I3 9100f  (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, msi h310  (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Cpu: I3 9100f (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g gskill, adata (Bảo hành 24 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 24 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Color master 400w (Bảo hành 24 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 7.400.000đ Bảo hành 24 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 9: I5 4570 (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, asus h81 / B85 4 khe ram thêm ít tiền (Bảo hành 3 tháng)


✧ Cpu: I5 4570 (Bảo hành 3 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g gskill, adata (Bảo hành 3 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Color master 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 6.200.000đ Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 10: I5 6400 (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, asus, msi h110 (Bảo hành 6 tháng)


✧ Cpu: I5 6400 (Bảo hành 6 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g gskill, adata (Bảo hành 6 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Giga gtx 1050 2g dr5 (Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Color master 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 7.250.000đ Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 11: I5 9400f (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: giga, msi h310 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Cpu: I5 9400f (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8g gskill, adata (Bảo hành 24 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Asus gtx 1050-TI  4g dr5 (New Bảo hành 36 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: ATX 580 500W (Bảo hành 24 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 10.300.000đ Bảo hành 24 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 12: I7 9700 (8 nhân 8 luồng)


✧ Main: msi Z390 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Cpu: I7 9700 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 16g gskill, adata (Bảo hành 24 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Asus gtx 1060-TI  3g dr5  Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: ATX 580 500W (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 18.400.000đ Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 13: I9 9900 (8 nhân 16 luồng)


✧ Main: msi Z390 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Cpu: I9 9900 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 16G gskill (New Bảo hành 36 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: Asus gtx 1060-TI  3g dr5  Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 256g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Ximatek 650 (New Bảo hành 36 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 23.000.000đ Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 14: Ryden 3 2200g (4 nhân 4 luồng)


✧ Main: msi A320 ( Bảo hành 12 tháng)


✧ Cpu: Ryden 3 2200g ( Bảo hành 12 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 8G gskill (Bảo hành 12 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: giga gtx 1050 2g dr5  Bảo hành 12 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 128g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Color master 400w (Bảo hành 12 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 7.500.000đ Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


----------------------------------------------------------


❇ Cấu hình 15: Ryden 7 2700x (8 nhân 16 luồng)


✧ Main: Arock, msi b450 (New Bảo hành 36 tháng)


✧ Cpu: Ryden 7 2700x ( New Bảo hành 36 tháng)


✧ Ram: Tản nhiệt 16G Galax led rgb (New Bảo hành 36 tháng, nâng thêm ram liên hệ)


✧ Card: asus gtx 1050ti 4g dr5  (New Bảo hành 36 tháng, nâng card liên hệ)


✧ Ssd: Kingspec 256g new (Bảo hành 36 tháng, nâng ssd, lắp thêm hdd liên hệ)


✧ Nguồn: Ximatek 650 (New Bảo hành 36 tháng, nâng nguồn liên hệ)


$ 14.900.000đ Bảo hành 36 tháng 1 đổi 1 tại cửa hàng


=> Hàng tại Thiên An là hàng số lượng lớn cam kết giá tốt - bảo hành nhanh


=> Màn hình số lượng lớn từ 22 đến 32inch tất cả các hãng


=> Hình ảnh case mang tính chất minh họa, nhiều mẫu tùy chọn thêm phí


❇ Hỗ trợ trả góp, trả trước 0đ lãi suất cực thấp hd bank, hồ sơ chỉ cần chứng minh + bằng lái xe, hoặc sổ hộ khẩu, thủ tục nhanh gọn. Khoản vay tối đa lên đến 20.000.000đ


❇ Hỗ trợ mua trả góp qua thẻ tín dụng, áp dụng với tất cả các ngân hàng, hoặc thẻ có liên kết với tài khoàn tín dụng

 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng