Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động trí óc trên Toàn Quốc

Chỉ cần biết tiếng trung nghe và nói

Thoả thuận

23/09 3 Tây Ninh

Tuyển các bạn nam nữ biết tiếng trung

Thoả thuận

10/09 6 Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch bất động sản

Thoả thuận

26/03 9 Bắc Ninh

Tìm một bạn nữ thông dịch tiếng Nhật

Thoả thuận

10/03 5 H.Nhà Bè, TP HCM

Tuyển phiên dịch tiến nhật

Thoả thuận

22/01 7 Đà Nẵng

Biết Tiếng Trung Có Bằng Cao Đẳng NGHề

Thoả thuận

27/12 11 Bắc Ninh

Tuyển Thông Dịch Tiếng Trung

Thoả thuận

25/12 9 Bình Dương

Chọn danh mục