Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động trí óc trên Toàn Quốc

Chỉ cần biết tiếng trung nghe và nói

Thoả thuận

23/09 3 Tây Ninh

Tuyển các bạn nam nữ biết tiếng trung

Thoả thuận

10/09 4 Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch bất động sản

Thoả thuận

26/03 6 Bắc Ninh

Tìm một bạn nữ thông dịch tiếng Nhật

Thoả thuận

10/03 5 H.Nhà Bè, TP HCM

Tuyển phiên dịch tiến nhật

Thoả thuận

22/01 7 Đà Nẵng

Tuyển Thông Dịch Tiếng Trung

Thoả thuận

25/12 7 Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Thoả thuận

29/11 25 TP HCM

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thoả thuận

04/11 21 Bình Dương

Xem thêm 1 tin
Chọn danh mục