Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn trên Toàn Quốc

Tuyển Nhân Viên Nữ Karaoke

Thoả thuận

18/05 457 TP HCM

Em hồng tìm việc giúp việc,

Thoả thuận

27/04 77 Hà Nội

Nữ 2001 đã từng phục vụ chạy bàn

Thoả thuận

11/04 4 Hà Nội

Tuyển nhân viên PHỤC VỤ Nam, Nữ

Thoả thuận

26/03 3 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục