Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn trên Toàn Quốc

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Thoả thuận

17/10 1 Đường Anh

Tuyển Nhân Viên Nữ Karaoke

Thoả thuận

11/10 597 TP HCM

Tuyển nhân viên phục vụ NV bàn Nữ

Thoả thuận

02/07 25 Hà Nội

Em Linh muốn là phục vụ

Thoả thuận

01/07 7 Hà Nội

Em cần tìm việc chạy bàn bưng bê

Thoả thuận

25/06 2 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục