Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Công nhân trên Toàn Quốc

Công Ty Sonion Tuyển 200 Nam/Nữ Lao Động

Thoả thuận

22/01 40 Thành Phố Hồ Chí Minh

Công nhân

Thoả thuận

02/12 4 TP HCM

Công nhân

Thoả thuận

23/11 7 TP HCM

Tuyển 30 công nhân cắt Nam/Nữ

Thoả thuận

17/11 17 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục