Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Thư ký/ Trợ lý trên Toàn Quốc

Tuyển Thư Ký Hành Chính

Thoả thuận

02/10 2 TP HCM

Tuyển trợ lý Thư ký.

Thoả thuận

25/08 4 Hà Nội

Nhân viên văn phòng

Thoả thuận

05/04 3 Hà Nội

Tuyển thư ký cho giám đốc

Thoả thuận

18/03 7 Hà Nội

Tuyển 1 Nữ Thư Ký Kinh Doanh

Thoả thuận

02/03 6 TP HCM

Thư ký kinh doanh

Thoả thuận

26/11 11 TP HCM

Chọn danh mục