Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Xây dựng tại Hải Phòng

Công ty TNHH xây dựng giao thông Hải Phòng

Thoả thuận

23/11 11 Hải Phòng

Cần tuyển dụng gấp

Thoả thuận

24/10 13 Hải Phòng

Cần tuyển dụng gấp

Thoả thuận

18/10 7 Hải Phòng

Tuyển dụng cán bộ ngành xây dựng

Thoả thuận

03/07 36 Hải Phòng

Cần tuyển gấp

Thoả thuận

18/04 27 Hải Phòng

Tìm kiếm nhân tài

Thoả thuận

12/04 32 Hải Phòng

Kỹ sư thiết kế giao thông

Thoả thuận

08/03 20 Hải Phòng

Chọn danh mục