Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động phổ thông tại Hà Nội

Nhân viên kĩ thuật cơ khí

Thoả thuận

05/01 8 Hà Nội

Tuyển dụng thợ điện nước

Thoả thuận

16/11 15 Hà Nội

Tuyển thợ điện lạnh

Thoả thuận

16/08 23 Hà Nội

Cần tuyển thợ và phụ c ớ khí

Thoả thuận

08/08 5 Hà Nội

Tuyển thợ cơ khí

Thoả thuận

03/06 7 Hà Nội

Tuyển lao động phổ thông

Thoả thuận

16/04 16 Hà Nội

Tuyển thợ tiện Cnc phay Cnc

Thoả thuận

14/11 26 Văn Điển - Thanh Tri- HaNoi

Tuyển 3 thợ cơ khí đi làm ngay

Thoả thuận

27/09 24 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục