Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động phổ thông tại Hà Nội

Nam phụ cơ khí có kinh nghiệm

Thoả thuận

15/10 4 Hà Nội

Nam phụ điện lạnh có kinh nghiệm

Thoả thuận

15/10 4 Hà Nội

Nam phụ cơ khi đã có kinh nghiệm

Thoả thuận

15/10 3 Hà Nội

Tìm việc cơ khí đi làm luôn

Thoả thuận

21/09 13 Hà Nội

Nam có kinh nghiệm hàn xì

Thoả thuận

22/08 14 Hà Nội

Cần gấp công việc phụ lắp điều hòa

Thoả thuận

09/08 10 Hà Nội

Tìm việc hàn xì,cơ khí cho nam

Thoả thuận

09/08 12 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục