Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Thoả thuận

17/10 9 Đường Anh

Tuyển nhân viên phục vụ NV bàn Nữ

Thoả thuận

02/07 29 Hà Nội

Em Linh muốn là phục vụ

Thoả thuận

01/07 11 Hà Nội

Em cần tìm việc chạy bàn bưng bê

Thoả thuận

25/06 6 Hà Nội

Em hồng tìm việc giúp việc,

Thoả thuận

27/04 82 Hà Nội

Nữ 2001 đã từng phục vụ chạy bàn

Thoả thuận

11/04 11 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục