Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Hà Nội

Tuyển nhân viên phục vụ NV bàn Nữ

Thoả thuận

02/07 24 Hà Nội

Em Linh muốn là phục vụ

Thoả thuận

01/07 7 Hà Nội

Em cần tìm việc chạy bàn bưng bê

Thoả thuận

25/06 2 Hà Nội

Em hồng tìm việc giúp việc,

Thoả thuận

27/04 79 Hà Nội

Nữ 2001 đã từng phục vụ chạy bàn

Thoả thuận

11/04 6 Hà Nội

Tuyển nhân viên PHỤC VỤ Nam, Nữ

Thoả thuận

26/03 5 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục