Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ khí chế tạo tại Hà Nội

Vẽ cad 2D, 3D và bóc bản vẽ

Thoả thuận

05/03 11 Hà Nội

Nhận làm giúp ĐỒ ÁN Ô TÔ, CƠ KHÍ

Thoả thuận

05/03 1 Hà Nội

Tuyển Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Thoả thuận

27/01 1 Hà Nội

Đã có kinh nghiệm 3 năm

Thoả thuận

28/05 13 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Cơ Khí

Thoả thuận

05/05 17 Hà Nội

Tuyên gấp thợ phay cnc

Thoả thuận

24/03 14 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Cơ Khí

Thoả thuận

06/03 17 Hà Nội

Chọn danh mục