Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ khí chế tạo tại Hà Nội

Đã có kinh nghiệm 3 năm

Thoả thuận

28/05 3 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Cơ Khí

Thoả thuận

05/05 5 Hà Nội

Tuyên gấp thợ phay cnc

Thoả thuận

24/03 5 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Cơ Khí

Thoả thuận

06/03 7 Hà Nội

Chọn danh mục