Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Công nhân tại Hà Nội

Tuyển nhân viên giúp việc

Thoả thuận

15/05 3 Hà Nội

Công Nhân Sản Xuất Nam Nữ Làm Ngay

Thoả thuận

12/04 17 Hà Nội

Tuyển Thợ lắp đặt biển quảng cáo

Thoả thuận

29/03 3 Hà Nội

Cần tuyển Ca trưởng sản xuất

Thoả thuận

07/03 8 Hà Nội

Tuyển thợ mộc gỗ tự nhiên

Thoả thuận

26/02 6 Hà Nội

Tuyển 30 công nhân cắt Nam/Nữ

Thoả thuận

17/11 20 Hà Nội

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục