Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động phổ thông tại Hà Nội

Visa E7 3 Hàn Quốc

Thoả thuận

21/02 1 Hà Nội

Lao động Nhật Bản

Thoả thuận

20/02 4 Hà Nội

Xklđ Nhật Bản

Thoả thuận

17/02 1 Hà Nội

Lao động Singapore

Thoả thuận

16/02 1 Hà Nội

Humanbank Úc

Thoả thuận

08/02 1 Hà Nội

Humanbank du học nghề Đức

Thoả thuận

07/02 1 Hà Nội

Humanbank Hàn Quốc

Thoả thuận

03/01 5 Hà Nội

Humanbank kỹ sư Nhật bản

Thoả thuận

27/12 5 Hà Nội

Lao động NHẬT BẢN

Thoả thuận

24/05 12 Hà Nội

Xuất khẩu lao động NHẬT BẢN UY TÍN

Thoả thuận

19/05 13 Hà Nội

Tuyển dụng lao động đài loan 2021

Thoả thuận

24/02 11 Hà Nội

Xuất khẩu lao đông nhật bản 2021

Thoả thuận

07/10 23 Hà Nội

Xuất khẩu lao động Nhật bản

Thoả thuận

26/08 21 Hà Nội

Chọn danh mục