Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

18/01/22342

Lưu tin

Địa chỉ: Hà Nội

  • SMS
  • Chat hỏi chủ tin
  • 0985033564

Thông tin thêm

 Quý vị có thêm thông tin chi tiết và giá thành liên hệ 
https://muare.vn/threads/26/ban-mo-hinh-quan-su-may-bay-su30-mk2-tau-chien-gepard-tau-ngam-kilo-636-mv-sam-2-phao-cao-xa-37m.3374695/

  quà biếu xếp Mô hình quân sự các loại được làm bằng hợp kim sơn phủ tĩnh điện, đóng gói hộp rất đẹp vải màu mỡ gà. 
LH: Dr Thanh: 0985033564 - 0906021566
Email:tranhongthanhhy.2008@gmail.com


1/ MÔ HÌNH MÁY BAY SU-30MK2 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
2/ MÔ HÌNH PHÁO CAO XẠ HAI NÒNG 37mm HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
3/ MÔ HÌNH TÊN LỬA SAM-2 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
4/ MÔ HÌNH TÀU NGẦM KILO-636MV BẰNG ĐỒNG
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
5/ MÔ HÌNH TRỰC THĂNG SĂN NGẦM KA-28 và Mi-171 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
6/ TÀU CHIẾN HỘ VỆ TÊN LỬA Grepard 3.9
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
7/ MÔ HÌNH TIÊM KÍCH Mig-21 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
8/ MÔ HÌNH XE TĂNG T-34 và T-54 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
9/ MÔ HÌNH XE TĂNG T-99 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
10/ Quà tặng để bàn làm việc 
MS: K05-02B KT: 108*62*195mm

Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
11/ MÔ HÌNH TÀU SÂN BAY 
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
12/ MÔ HÌNH MÁY BAY F-35A, SR-71, F-117, F-22
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
13/ MÔ HÌNH XE TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

14/ MÔ HÌNH THUYỀN BUỒM MÀU VÀNG
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
15/ MÔ HÌNH PHÁO CAO XẠ 1 NÒNG
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
16/ MÔ HÌNH SÚNG THẦN CÔNG và Súng AK-47
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
17/ MÔ HÌNH TÊN LỬA PHÓNG LOẠT ĐA NÒNG SMERCH
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

18/ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TÊN LỬA S-300PMU1 HỢP KIM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

19/ MÔ HÌNH TÊM LỬA BMP-21 (GIÀN HỎA TIỄN)
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

20/ MÔ HÌNH TÀU PHÁO MOLNYIA
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.


21/ MÔ HÌNH TÊN LỬA SAM-3 “Rồng lửa” S-125 Pechora-2TM
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.

22/ Mô hình máy bay Su35, Mô hình trực thăng, Máy bay A-380
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.
Quà tết 2017, quà biếu, quà tặng cho doanh nghiệp, công ty.


QUÀ TẶNG  MÔ HÌNH QUÂN SỰ


 


MÔ HÌNH MÁY BAY SU-30MK2 HỢP KIM 


1. Su 1:70  ( 315*203*230mm) giá:


2. Su 1:60 ( 365*235*260mm) giá:


3. Su 1:50 ( 435*290*320mm) giá:


4. Su 1:40 ( 550*355*450mm) giá:


5.Máy bay nhỏ ( 100*67*105mm) giá:


6. Su 1:72 màu rằn ri (31.5x20.3x23cm) giá:


7. Su 1:50 màu rằn ri (44.5x29x32cm) giá:


8. Su có quả địa cầu (111*78*206mm) giá:


9. Su-30 đồng hồ+hộp bút (290*170*187mm) giá:


         


MÔ HÌNH PHÁO CAO XẠ HAI NÒNG 37mm HỢP KIM


 

 
 


Tỷ lệ : 1/18


Kích thước: 420*200*220mm (dài*rộng)


Trọng lượng khoảng 2.0kg


Màu sắc:  Xanh quân đội giá:


               Mạ màu vàng giá:


 


MÔ HÌNH TÊN LỬA SAM-2 HỢP KIM


 
 


 


Tỷ lệ 1:33


Chiều dài 33cm


Màu xanh + trắng giá:


Màu vàng giá:


 


MÔ HÌNH TÀU NGẦM KILO-636MV BẰNG ĐỒNG


 
 


  


Chiều dài 35cm bằng đồng giá


 


Chiều dài 53cm bằng đồng giá:


 


Chiều dài 62cm bằng đồng giá


  


MÔ HÌNH TRỰC THĂNG SĂN NGẦM KA-28 HỢP KIM
 
 


Tỷ lệ 1:48


Kích thước dài 40cm, đường kính cánh quạt 52cm


Giá :


  


TÀU CHIẾN HỘ VỆ TÊN LỬA Grepard 3.9


 

 
 


 


                      Chiều dài 42cm bằng đồng  màu xanh giá:                            màu vàng giá:


 


                       Chiều dài 62cm bằng đồng màu xanh giá:                            màu vàng giá:


 


 


MÔ HÌNH TIÊM KÍCH Mig-21 HỢP KIM


 
 


 


Kích thước: 280*130*215mm


Giá :


 


MÔ HÌNH XE TĂNG T-34 HỢP KIM

                                      


Kích thước: 35*13*10 Cm     


Giá màu xanh:


Giá màu vàng:


 MS: K05-02B  KT: 108*62*195mm
 


MS: K2226A      KT: 128*78*117mm


 

 


MÔ HÌNH TÀU SÂN BAYDài 52cm màu thực tế giá:


Dài 62cm màu thực tế giá:


Dài 52cm màu vàng giá:


Dài 62cm màu vàng giá:


MÔ HÌNH MÁY BAY F-35AMÔ HÌNH XE TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG HỢP KIM 
 


KT: 30*8*16cm


 


Màu xanh giá:


 


Màu vàng giá:


 


 


Tỷ lệ: 1/10 dài 42cm.


 


Màu xanh giá:


 


Màu vàng giá:


 


 


 


MÔ HÌNH THUYỀN BUỒM MÀU VÀNG 


Loại to KT: 55*22*45cm giá:


 


Loại trung bình KT: 35*15*30cm giá:


 


Loại nhỏ KT: 20*10*12cm giá:


 MÔ HÌNH XE TĂNG TYPE 99 HỢP KIMTỷ lệ 1/70 dài 20cm màu vàng giá:


 


Tỷ lệ 1/30 màu xanh KT: 35*13*10cm giá:


 MÔ HÌNH SÚNG THẦN CÔNG BẰNG ĐỒNG

 


MÔ HÌNH TÊN LỬA PHÓNG LOẠT ĐA NÒNG SMERCHTỷ lệ 1/36 - KT: 320X85X90mm


Màu vàng giá:


 


Màu xanh  thực tế giá:XE RADA QUÂN SỰ HỢP KIM


 


 


Tỷ lệ 1/30 KT: 35*30*14cm


Màu xanh giá:


Màu vàng giá:

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng