Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Xây dựng Trường học

09/03/194

Lưu tin

Địa chỉ: Bắc Ninh

  • SMS
  • 0214.748.3647

Thông tin thêm
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: UBND xã Vạn Ninh
    Dự án: Trường THCS xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, nhà học chức năng và các hạng mục phụ trợ
    Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị
    Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn khác
II. Phát hành:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 2.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 09:00 - 12/03/2019
    Thời gian đóng thầu: 09:30 - 22/03/2019
III. Một số yêu cầu của gói thầu:
    Đối tượng tham gia:  
    Thời gian thực hiện: 360 ngày
    Quy định hồ sơ dự thầu:  
    Bảo lãnh dự thầu: 130.000.000 đồng
    Thông tin khác:

Xây mới nhà lớp học 3 tâng 18 phòng; Nhà học chức năng và các hạng mục phụ trợ (Sâ,. cổng, tường rào, bồn hoa, rãnh thoát nước)


IV. Thông tin liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0222.3665495
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng