Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Bắc Ninh

Tìm Việc Làm

Thoả thuận

06/12 2 Bắc Ninh

Nam Kinh Nghiệm Nhà Hang 1năm

Thoả thuận

18/10 2 Bắc Ninh

Phục Vụ Karaoke Từ 5 Triệu Trở Lên.

Thoả thuận

09/08 1 Bắc Ninh

Tìm việc làm tại quễ võ bắc ninh

Thoả thuận

14/06 1 Bắc Ninh

Quán hát hoặc bar karaoke

Thoả thuận

24/05 1 Bắc Ninh

Phụ quán karaoke hoặc quán ăn

Thoả thuận

24/05 1 Bắc Ninh

Nv bàn kinh nghiệm 5 năm

Thoả thuận

23/03 3 Bắc Ninh

Chọn danh mục