Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Bắc Ninh

Tìm Việc Làm

Thoả thuận

06/12 2 Bắc Ninh

Nam Kinh Nghiệm Nhà Hang 1năm

Thoả thuận

18/10 3 Bắc Ninh

Phục Vụ Karaoke Từ 5 Triệu Trở Lên.

Thoả thuận

09/08 1 Bắc Ninh

Chọn danh mục