Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ Khi Dân Dụng

Thoả thuận

06/12 1 Bắc Ninh

Thợ Cơ Khí Cần Tìm Việc

Thoả thuận

15/11 1 Bắc Ninh

Tim Việc

Thoả thuận

07/11 4 Bắc Ninh

Tìm Việc Làm

Thoả thuận

19/07 2 Bắc Ninh

Nam Nghành Cơ Khí Hàn Xì, Inox Nhôm Kính

Thoả thuận

28/06 3 Bắc Ninh

Chuyên nhôm kính

Thoả thuận

14/06 3 Bắc Ninh

Tìm việc

Thoả thuận

07/06 2 Bắc Ninh

Thợ hàn

Thoả thuận

07/06 5 Bắc Ninh

Thợ nhôm kính tìm việc

Thoả thuận

24/05 1 Bắc Ninh

Thợ nhôm kính tìm việc

Thoả thuận

10/05 1 Bắc Ninh

Nam thợ Hàn TIG .Mig.que

Thoả thuận

06/05 1 Bắc Ninh

Tìm việc nhôm kính nuôi ăn ở

Thoả thuận

06/05 1 Bắc Ninh

Thợ nhôm kính tìm việc

Thoả thuận

26/04 4 Bắc Ninh

Thợ hàn cần việc

Thoả thuận

30/03 1 Bắc Ninh

Thợ cơ khí tìm việc gấp

Thoả thuận

09/03 4 Bắc Ninh

Tìm việc điện nước...

Thoả thuận

02/03 3 Bắc Ninh

Tìm việc làm cơ khí sắt thép tại Tp BN

Thoả thuận

02/03 3 Bắc Ninh

Chọn danh mục