Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Lao động chân tay tại Bắc Ninh

Tìm Việc Làm

Thoả thuận

15/11 3 Bắc Ninh

Cần Tìm Việc Làm Từ Giờ Đến Tết

Thoả thuận

07/11 5 Bắc Ninh

Muốn Tìm Việc

Thoả thuận

01/11 2 Bắc Ninh

1 Nam Muốn Tìm Vc Ạ

Thoả thuận

25/10 4 Bắc Ninh

Nam,Lao Động Tự Do Chưa Có Kinh Nghiệm

Thoả thuận

27/09 9 Bắc Ninh

Tìm Việc Làm Ngoài Mọi Công Việc

Thoả thuận

30/08 1 Bắc Ninh

Tìm Việc Làm Ngay

Thoả thuận

16/08 5 Bắc Ninh

Chọn danh mục