Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Nam,Lao Động Tự Do Chưa Có Kinh Nghiệm

Thoả thuận

27/09 7 Bắc Ninh

Tìm Việc Làm Ngoài Mọi Công Việc

Thoả thuận

30/08 1 Bắc Ninh

Tìm Việc Làm Ngay

Thoả thuận

16/08 5 Bắc Ninh

Nữ Tìm Việc Làm

Thoả thuận

05/07 1 Bắc Ninh

Cxan Tìm Việc 2 Ng Lam

Thoả thuận

28/06 1 Bắc Ninh

Tìm việc

Thoả thuận

14/06 2 Bắc Ninh

Nam cần tìm việc làm ở Bắc Ninh

Thoả thuận

07/06 1 Bắc Ninh

Cần tìm việc

Thoả thuận

31/05 1 Bắc Ninh

Em cần tìm việc làm ạ

Thoả thuận

31/05 1 Bắc Ninh

Tìm việc làm

Thoả thuận

31/05 1 Bắc Ninh

2 nam 17 18 tuổi cần tìm cv gấp

Thoả thuận

31/05 1 Bắc Ninh

Muốn lằm công viêc ổn định lâu dài

Thoả thuận

24/05 2 Bắc Ninh

Việc làm ổn định

Thoả thuận

17/05 1 Bắc Ninh

Cần kiếm việc làm

Thoả thuận

10/05 1 Bắc Ninh

Cần tìm việc gấp

Thoả thuận

06/05 1 Bắc Ninh

Tìm việc trả lương ngày

Thoả thuận

26/04 3 Bắc Ninh

Xem thêm 4 tin
Chọn danh mục