Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Tuyển sinh TC, CĐ, ĐH, Du học tại Bắc Ninh

Tiếng trung

Thoả thuận

20/10 16 Bắc Ninh

Học tiếng trung

Thoả thuận

05/10 17 Bắc Ninh

Tiếng anh

Thoả thuận

04/10 18 Bắc Ninh

Tiếng Hàn
1

Tiếng Hàn

Thoả thuận

03/10 14 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
1

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

30/08 21 Bắc Ninh

Chọn danh mục