Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Tuyển sinh TC, CĐ, ĐH, Du học tại Bắc Ninh

Khai giảng tiếng hàn sơ cấp 1

Thoả thuận

15/07 4 Bắc Ninh

Atlantic tuyển sinh lớp tiếng Nhật

Thoả thuận

14/07 4 Bắc Ninh

Học tiếng HÀn không khó tại Atlantic

Thoả thuận

12/07 3 Bắc Ninh

Atlantic tuyển sinh lớp tiếng Hàn

Thoả thuận

09/07 5 Bắc Ninh

Phương pháp luyện nghe tiếng trung
1

Phương pháp luyện nghe tiếng trung

Thoả thuận

07/07 4 Bắc Ninh

Học tiếng Trung có khó không

Thoả thuận

03/07 4 Bắc Ninh

Ưu đãi khóa học tháng 6 tại Atlantic

Thoả thuận

23/06 2 Bắc Ninh

Chọn danh mục