Cho thuê kho bãi, kho xưởng, đất trống

Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Kho, Xưởng tại Bắc Ninh

Cho thuê 7000m kho xưởng mới kcn bắc ninh
1

Cho thuê 7000m kho xưởng mới kcn bắc ninh

499.999.000 vnđ/tháng

16/02 1 Đường 18, Bằng An, Quế Võ

Cho thuê xưởng 14000m kcn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng 14000m kcn bắc ninh

1.000.000.000 vnđ/tháng

02/02 1 Đường 285, Hoàn Sơn, Tiên Du

Cho thuê xưởng 1800m cụm cn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng 1800m cụm cn bắc ninh

98.888.000 vnđ/tháng

28/01 1 Đường 18, Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh

Cho thuê kho xưởng thuận thành   bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng thuận thành bắc ninh

98.888.000 vnđ/tháng

28/01 1 Đường 282, An Bình, Thuận Thành

Cho thuê kho xưởng mới 1800m kcn bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng mới 1800m kcn bắc ninh

160.000.000 vnđ/tháng

19/01 1 Đường 285, Đại Đồng, Tiên Du

Cho thuê kho xưởng 500m tp bắc ninh
2

Cho thuê kho xưởng 500m tp bắc ninh

28.000.000 vnđ/tháng

16/01 1 Đường 18, Nam Sơn, TP.Bắc Ninh

Cho thuê kho xưởng 800m ngoài kcn đại đồng  tiên sơn   bắc ninh
2

Cho thuê kho xưởng 800m ngoài kcn đại đồng tiên sơn bắc ninh

48.000.000 vnđ/tháng

16/01 1 Đường 285, Đại Đồng, Tiên Du

Cho thuê kho xưởng kcn bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng kcn bắc ninh

480.000.000 vnđ/tháng

16/01 2 Đường 16, Chờ, Yên Phong

Cho thuê kho xưởng 800m tp từ sơn   bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng 800m tp từ sơn bắc ninh

48.000.000 vnđ/tháng

16/01 1 Đường 15, Đồng Nguyên, Từ Sơn

Cho thuê xưởng 800 cụm cn bắc ninh
2

Cho thuê xưởng 800 cụm cn bắc ninh

56.000.000 vnđ/tháng

11/01 4 Đường 18, Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh

Cho thuê xưởng 1900m quế võ 3   bắc ninh
2

Cho thuê xưởng 1900m quế võ 3 bắc ninh

200.000.000 vnđ/tháng

09/01 4 Đường 18, Bằng An, Quế Võ

Cho thuê xưởng 1500m mới kcn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng 1500m mới kcn bắc ninh

125.000.000 vnđ/tháng

09/01 3 Đường 285, Đại Đồng, Tiên Du

Cho thuê xưởng 432m, 1332m cụm cn bắc ninh
2

Cho thuê xưởng 432m, 1332m cụm cn bắc ninh

30.000.000 vnđ/tháng

08/01 4 Đường 18, Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh

Cho thuê xưởng đẹp 12000 kcn bắc ninh
2

Cho thuê xưởng đẹp 12000 kcn bắc ninh

874.000.000 vnđ/tháng

08/01 2 Đường 15, Tân Hồng, Từ Sơn

Cho thuê xưởng 1430m kcn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng 1430m kcn bắc ninh

100.000.000 vnđ/tháng

08/01 3 Đường 285, Đại Đồng, Tiên Du

Cho thuê xưởng 1430m kcn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng 1430m kcn bắc ninh

100.000.000 vnđ/tháng

21/10 3 Đường 285, Đại Đồng, Tiên Du

mời thuê kho xưởng 300m 500m tp bắc ninh
1

mời thuê kho xưởng 300m 500m tp bắc ninh

15.000.000 vnđ/tháng

21/10 4 Đường 18, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

Cho thuê 3500m xưởng mới kcn bắc ninh
1

Cho thuê 3500m xưởng mới kcn bắc ninh

329.000.000 vnđ/tháng

25/09 6 Đường 282, An Bình, Thuận Thành

Cho thuê kho xưởng 3000m tp bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng 3000m tp bắc ninh

100.000.000 vnđ/tháng

13/09 6 Đường 18, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

Cho thuê 1000m kho xưởng kcn băc ninh
2

Cho thuê 1000m kho xưởng kcn băc ninh

70.000.000 vnđ/tháng

11/09 6 Đường 18, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

Cho thuê kho xưởng 2000m ccn bắc ninh
2

Cho thuê kho xưởng 2000m ccn bắc ninh

0 vnđ/tháng

11/09 5 Đường 18, Bằng An, Quế Võ

Cho thuê kho xưởng KCN Đại Đồng   Hoàn Sơn Bắc Ninh. 1000   3400 ...
2

Cho thuê kho xưởng KCN Đại Đồng Hoàn Sơn Bắc Ninh. 1000 3400 ...

Thoả thuận

28/08 15 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

2600m , 8000m nhà xưởng mới xây cho thuê kcn bắc ninh
1

2600m , 8000m nhà xưởng mới xây cho thuê kcn bắc ninh

320.000.000 vnđ/tháng

26/08 7 Đường 18, Bằng An, Quế Võ

Cho thuê kho xưởng 4500m kcn bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng 4500m kcn bắc ninh

320.000.000 vnđ/tháng

26/08 5 Đường 15, Phù Chẩn, Từ Sơn

Cho thuê kho xưởng 5000m 10000m 15000m 20000m kcn bắc ninh
2

Cho thuê kho xưởng 5000m 10000m 15000m 20000m kcn bắc ninh

400.000.000 vnđ/tháng

25/08 4 Đường 18, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

Cho thuê kho xưởng 600m tp bắc ninh
1

Cho thuê kho xưởng 600m tp bắc ninh

36.000.000 vnđ/tháng

25/08 4 Đường 18, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

Cho thuê xưởng mới  2600m 8000m kcn bắc ninh
1

Cho thuê xưởng mới 2600m 8000m kcn bắc ninh

199.000.000 vnđ/tháng

25/08 4 Đường 18, Bằng An, Quế Võ

Xem thêm 46 tin
Chọn danh mục