Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Khai giảng lớp học tại Bắc Ninh

Khai giảng lớp tiếng Trung
1

Khai giảng lớp tiếng Trung

Thoả thuận

30/12 9 Bắc Ninh

Tuyển sinh ngôn ngữ Anh,Trung,Nhật,Hàn
1

Tuyển sinh ngôn ngữ Anh,Trung,Nhật,Hàn

Thoả thuận

04/11 10 Bắc Ninh

Học cùng Atlantic
1

Học cùng Atlantic

Thoả thuận

05/10 10 Bắc Ninh

Tiếng Anh Cùng Atlantic
1

Tiếng Anh Cùng Atlantic

Thoả thuận

01/10 8 Bắc Ninh

Nhiều trung tâm tin học văn phòng

Thoả thuận

02/08 10 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
1

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

11/07 11 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
1

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

08/07 10 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
1

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

01/07 18 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
2

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

01/07 15 Bắc Ninh

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn
1

Tuyển sinh các lớp Anh Trung Nhật Hàn

Thoả thuận

10/06 15 Bắc Ninh

Ưu đãi khủng nhân dịp 8/3
1

Ưu đãi khủng nhân dịp 8/3

Thoả thuận

08/03 16 Bắc Ninh

Ưu đãi khủng

Thoả thuận

26/02 19 Bắc Ninh

Các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng

Thoả thuận

23/02 15 Bắc Ninh

Khai giảng các lớp Hàn Trung tháng 12
1

Khai giảng các lớp Hàn Trung tháng 12

Thoả thuận

21/12 14 Bắc Ninh

Học tiếng anh với Atlantic Từ Sơn

Thoả thuận

07/12 14 Bắc Ninh

Xem thêm 24 tin
Chọn danh mục