Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Khác tại Bắc Ninh

Kẹp pallet 1 tấn   Kẹp càng cua
1

Kẹp pallet 1 tấn Kẹp càng cua

Thoả thuận

25/05 1 Bắc Ninh

Can nhựa đựng hóa chất 10L
5

Can nhựa đựng hóa chất 10L

Thoả thuận

27/03 2 Bắc Ninh

Máy đùn xúc xích TV   5L
8

Máy đùn xúc xích TV 5L

Thoả thuận

06/02 1 Bắc Ninh

Palang lắc cáp 1 tấn
6

Palang lắc cáp 1 tấn

Thoả thuận

06/02 1 Bắc Ninh

Tời quay tay 600lbs tải trong 272kg
5

Tời quay tay 600lbs tải trong 272kg

Thoả thuận

23/10 2 Bắc Ninh

Bán bộ kẹp sợi dùng cho máy dệt

Thoả thuận

06/08 2 Bắc Ninh

Máy đầm rung bê tông
2

Máy đầm rung bê tông

Thoả thuận

21/07 6 Bắc Ninh

Bán bóng nhiệt halogen
2

Bán bóng nhiệt halogen

Thoả thuận

17/07 2 Bắc Ninh

Máy khâu bao
2

Máy khâu bao

Thoả thuận

09/07 2 Bắc Ninh

Chọn danh mục