Đóng

Bấm vào đây để quay lại

3M VHB Băng 4914
1

3M VHB Băng 4914

Thoả thuận

23/10 2 Bắc Ninh

3M VHB Băng 4910
1

3M VHB Băng 4910

Thoả thuận

23/10 2 Bắc Ninh

3M VHB 4905 Băng
1

3M VHB 4905 Băng

Thoả thuận

23/10 1 Bắc Ninh

3M VHB 4910 Băng
7

3M VHB 4910 Băng

Thoả thuận

23/10 5 Bắc Ninh

Bồn chứa xăng, dầu trụ nằm
2

Bồn chứa xăng, dầu trụ nằm

Thoả thuận

05/10 1 Bắc Ninh

Bồn chứa xăng, dầu
4

Bồn chứa xăng, dầu

Thoả thuận

05/10 1 Bắc Ninh

Màng kính
2

Màng kính

Thoả thuận

05/06 1 Bắc Ninh

Cẩu xây dựng
1

Cẩu xây dựng

Thoả thuận

16/03 6 Bắc Ninh

Bồn inox chứa thực phẩm
3

Bồn inox chứa thực phẩm

Thoả thuận

23/02 1 Bắc Ninh

Silo chứa xi măng  Trạm trộn bê tông
3

Silo chứa xi măng Trạm trộn bê tông

Thoả thuận

13/02 1 Bắc Ninh

Gia công chỏm cầu inox
3

Gia công chỏm cầu inox

Thoả thuận

12/02 1 Bắc Ninh

Bồn lọc chân không inox 304
2

Bồn lọc chân không inox 304

Thoả thuận

31/01 1 Bắc Ninh

Bồn chứa dầu 20m3
1

Bồn chứa dầu 20m3

Thoả thuận

30/01 11 Bắc Ninh

Xem thêm 4 tin
Chọn danh mục