Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Bắc Ninh

Vòi tưới phun tự động
9

Vòi tưới phun tự động

Thoả thuận

26/02 4 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt tự động
10

Tưới nhỏ giọt tự động

Thoả thuận

13/01 5 Bắc Ninh

Địa lan hàng chuẩn tết Canh Tý
1

Địa lan hàng chuẩn tết Canh Tý

Thoả thuận

10/01 3 Bắc Ninh

Nụ tầm xuân
1

Nụ tầm xuân

Thoả thuận

10/01 2 Bắc Ninh

Hoa hồng lụa trang trí
5

Hoa hồng lụa trang trí

Thoả thuận

10/01 5 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt công nghệ cao
10

Tưới nhỏ giọt công nghệ cao

Thoả thuận

06/01 3 Bắc Ninh

Cây ớt cô thu
1

Cây ớt cô thu

Thoả thuận

03/01 3 Bắc Ninh

Bán cành lá cây đinh lăng tươi khô
1

Bán cành lá cây đinh lăng tươi khô

Thoả thuận

20/12 2 Bắc Ninh

Gốc đinh lăng 5 năm tuổi
1

Gốc đinh lăng 5 năm tuổi

Thoả thuận

20/12 3 Bắc Ninh

Cây đỏ như hình
1

Cây đỏ như hình

Thoả thuận

13/12 5 Bắc Ninh

Chậu hồng đẹp hay ra hoa
1

Chậu hồng đẹp hay ra hoa

Thoả thuận

29/11 1 Bắc Ninh

Cây lộc vừng thế đẹp
1

Cây lộc vừng thế đẹp

Thoả thuận

22/11 5 Bắc Ninh

Cây duối thế đẹp
1

Cây duối thế đẹp

Thoả thuận

22/11 4 Bắc Ninh

Bán cây ớt thóc
1

Bán cây ớt thóc

Thoả thuận

22/11 2 Bắc Ninh

Bán mai vàng chơi tết
1

Bán mai vàng chơi tết

Thoả thuận

15/11 2 Bắc Ninh

Củ hoa ly
1

Củ hoa ly

Thoả thuận

07/11 1 Bắc Ninh

Mình thanh lý giỏ lan
1

Mình thanh lý giỏ lan

Thoả thuận

25/10 3 Bắc Ninh

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục