Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cùng Atlantic học tiếng Anh chuyên ngành Kinh Doanh nhé.

08/07/200

Lưu tin

Địa chỉ: Bắc Ninh

 • SMS
 • Chat hỏi chủ tin
 • 0858.086.866

Thông tin thêm

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh doanh


Từ vựng sử dụng khi đàm phán, giao dịch 1. Accept an offer: Chấp nhận, đồng ý với lời đề nghị, đề xuất

 2. At stake: Đang lâm nguy

 3. Back down (from something): Thoái lui

 4. Back out (of something): Nuốt lời, không thực hiện thỏa thuận

 5. Ball is in (someone’s) court: Trách nhiệm thuộc về…

 6. Beat around the bush: Nói vòng vo

 7. Cut to the chase: Đi thẳng vào vấn đề

 8. Bog down: Tiến triển chậm, không mấy tiến triển

 9. Bone of contention: Chủ đề, nguyên nhân của cuộc tranh luận

 10. Break down: Thất bại, ngừng hoạt động

 11. Close a deal: Đạt được thỏa thuận

 12. Close ranks: Sát cánh, liên kết

 13. Come down in price: Hạ giá

 14. Come in high: Đưa giá quá cao

 15. Come in low: Chào giá thấp

 16. Come to terms: Đạt được thỏa thuận

 17. Cut a deal: Chốt hợp đồng

 18. Drive a hard bargain: Mặc cả, kì kèo mãi

 19. fifty-fifty: 50-50, ngang nhau

 20. Gentleman’s agreement: Thỏa thuận bằng miệng (dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau)


Từ vựng về thị trường 1. Financial market: Thị trường tài chính

 2. Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 3. Monetary activities: Hoạt động tiền tệ

 4. Going-rate pricing: Định giá theo thời giá

 5. List price: Giá niêm yết

 6. Market coverage: Mức độ che phủ thị trường

 7. Perceived-value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức

 8. Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm

 9. Surplus: thặng dư

 10. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

 11. Break-even point: Điểm hòa vốn

 12. Invoice: Hóa đơn

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

 • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
 • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
 • Giao dịch ở nơi công cộng