Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Chào mua tại Bắc Ninh

Nhôm 5052
4

Nhôm 5052

Thoả thuận

03/07 1 Bắc Ninh

Nhựa pp
4

Nhựa pp

Thoả thuận

03/07 7 Bắc Ninh

Que hàn pp, pvc
6

Que hàn pp, pvc

Thoả thuận

16/06 8 Bắc Ninh

Nhựa mc 501 chống tĩnh điện
3

Nhựa mc 501 chống tĩnh điện

Thoả thuận

16/06 5 Bắc Ninh

Nhựa phíp sừng nâu
4

Nhựa phíp sừng nâu

Thoả thuận

12/05 1 Bắc Ninh

Que hàn nhựa pvc, nhựa pp
6

Que hàn nhựa pvc, nhựa pp

Thoả thuận

12/05 3 Bắc Ninh

Chọn danh mục