Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Hải Dương

Nhân Viên Phục Vụ

Thoả thuận

23/08 2 Hải Dương

Nữ Chưa Có Kinh Nghiệm

Thoả thuận

05/07 8 Hải Dương

Từng có kinh nghiệm chạy bàn 1 năm

Thoả thuận

31/05 3 Hải Dương

Chọn danh mục