Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Công nhân tại Hải Dương

Mình muốn tìm công việc lương ổn định

Thoả thuận

01/02 10 kinh môn, hải dương

Muốn Tìm CTY Tuyển Thùa Khuyết, Đính Cúc

Thoả thuận

27/12 9 Hải Dương

Cần Tìm Việc Làm

Thoả thuận

04/10 11 Hải Dương

Công Nhân Vận Hành Máy

Thoả thuận

07/08 9 Hải Dương

Tuyển LĐPT không y/c bằng cấp/KN LƯƠNG 8 14tr

Thoả thuận

12/07 42 Hải Dương

Chọn danh mục