Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Máy công nghiệp tại Hải Dương

Máy giũa khí TLL 07 UHT   Nhật Bản
1

Máy giũa khí TLL 07 UHT Nhật Bản

Thoả thuận

17/04 1 Hải Dương

Máy phá bịch phôi nấm 3A2,2kw
3

Máy phá bịch phôi nấm 3A2,2kw

Thoả thuận

18/11 23 Hải Dương

Máy đầm thước 2m 3m 4m tại Hồng Hà
4

Máy đầm thước 2m 3m 4m tại Hồng Hà

Thoả thuận

05/11 26 Hải Dương

Bán biến tần tại Hải Dương
4

Bán biến tần tại Hải Dương

Thoả thuận

03/11 26 Hải Dương

Kìm điện Fujiya AP 200

Thoả thuận

31/08 20 Hải Dương

Đầu dò nhiệt độ Jumo
1

Đầu dò nhiệt độ Jumo

Thoả thuận

21/08 16 Hải Dương

Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic
1

Bộ mã hóa vòng quay TR Electronic

Thoả thuận

15/08 14 Hải Dương

Chọn danh mục