Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Hải Dương

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

15/01 3 Hải Dương

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
9

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

15/01 1 Hải Dương

Máy tưới lan phun sương
78

Máy tưới lan phun sương

Thoả thuận

16/06 1 Cao Duệ - Nhật Tân - Gia Lộc - Hải Dương

Hướng Dương Sakata Gói 1000 Hạt
20

Hướng Dương Sakata Gói 1000 Hạt

Thoả thuận

05/05 1 Hải Dương

Bán cây sim cảnh
4

Bán cây sim cảnh

Thoả thuận

06/04 4 Hải Dương

Mẫu khuôn lục giác 50 chậu
2

Mẫu khuôn lục giác 50 chậu

Thoả thuận

04/04 1 Hải Dương

Bán cây lan phượng vĩ
1

Bán cây lan phượng vĩ

Thoả thuận

10/01 9 Hải Dương

Cây sương cá
1

Cây sương cá

Thoả thuận

10/01 5 Hải Dương

Sanh nam điền
1

Sanh nam điền

Thoả thuận

10/01 6 Hải Dương

Bán 2 cây khế ngọt kèm chậu 150k/cây

Thoả thuận

27/12 11 Hải Dương

Hoa hồng cổ Hải Phòng
1

Hoa hồng cổ Hải Phòng

Thoả thuận

27/12 3 Hải Dương

Sanh nam điền cốt chậu
1

Sanh nam điền cốt chậu

Thoả thuận

27/12 9 Hải Dương

Chọn danh mục