Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Dụng cụ cơ khí tại Hải Dương

Bộ đặt thời gian Omron H3CR A8
3

Bộ đặt thời gian Omron H3CR A8

1.111đ

05/08 1 Hải Dương

Rờ le đầu cuối Omron G6B 47BND
5

Rờ le đầu cuối Omron G6B 47BND

1.111đ

05/08 2 Hải Dương

Bộ mã hóa Sick AFM60A BEIB018X12
3

Bộ mã hóa Sick AFM60A BEIB018X12

1.111đ

05/08 3 Hải Dương

Combo bộ cẩu tời quay tay 200kg
1

Combo bộ cẩu tời quay tay 200kg

3,8 Triệu

01/06 2 Hải Dương

Bếp chiên điện nhúng
2

Bếp chiên điện nhúng

880.000đ

05/05 3 Hải Dương

Bộ dụng cụ DEWALT 26V
2

Bộ dụng cụ DEWALT 26V

950.000đ

05/05 3 Hải Dương

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn 9 m
1

Pa lăng cáp điện CD 2 tấn 9 m

13,85 Triệu

17/04 3 Hải Dương

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn 9 m
1

Pa lăng cáp điện CD 5 tấn 9 m

22,8 Triệu

17/04 1 Hải Dương

PaLang cáp điện CD 1T 9M
1

PaLang cáp điện CD 1T 9M

9,7 Triệu

17/04 1 Hải Dương

Kích chân 5T
1

Kích chân 5T

2,6 Triệu

07/04 1 Hải Dương

Con chạy 1 tấn của tời điện
1

Con chạy 1 tấn của tời điện

2,35 Triệu

01/04 2 Hải Dương

Con chạy 500kg cho tời điện
1

Con chạy 500kg cho tời điện

1,85 Triệu

01/04 1 Hải Dương

Chọn danh mục