Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Công nhân tại Bình Dương

Tuyển Lao Động Phổ Thông Thời Vụ Tết

Thoả thuận

01/12 1 Bình Dương

Tuyển Lao Động Thời Vụ

Thoả thuận

19/06 17 Bình Dương

Công Nhân Sản Xuất Tại Bình Dương

Thoả thuận

12/02 6 Bình Dương

Tuyển Công nhân sản xuất

Thoả thuận

03/02 2 Bình Dương

Cung ứng lao động thời vụ

Thoả thuận

10/12 3 Bình Dương

Tuyển gấp 100 Công Nhân Gỗ

Thoả thuận

15/11 4 Bình Dương

Chọn danh mục