Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Bình Dương

Bán polyethylene glycol 400, PEG 400
1

Bán polyethylene glycol 400, PEG 400

Thoả thuận

28/01 275 Bình Dương

Chào bán hạt nhựa LDPE LF410
3

Chào bán hạt nhựa LDPE LF410

Thoả thuận

28/01 1 Bình Dương

Bán solvent 100, R100, A100
1

Bán solvent 100, R100, A100

Thoả thuận

27/01 1235 Bình Dương

Kẽm chống ăn mòn
3

Kẽm chống ăn mòn

Thoả thuận

27/01 52 Bình Dương

Bán methyl acetate, C3H6O
1

Bán methyl acetate, C3H6O

Thoả thuận

25/01 997 Bình Dương

Màng xốp hơi gói hàng sơn hải việt
2

Màng xốp hơi gói hàng sơn hải việt

Thoả thuận

25/01 1 Bình Dương

Thiếc mạ tủ điện
1

Thiếc mạ tủ điện

Thoả thuận

25/01 37 Bình Dương

Bán N Propyl Acetate, NPAC, C5H10O2
1

Bán N Propyl Acetate, NPAC, C5H10O2

Thoả thuận

25/01 749 Bình Dương

Thanh lý băng keo giấy 5mm giá rể
1

Thanh lý băng keo giấy 5mm giá rể

Thoả thuận

24/01 1 Bình Dương

Monoethylene Glycol mua bán
1

Monoethylene Glycol mua bán

Thoả thuận

22/01 5 Bình Dương

Dây thừng Nami phi 10.5mm màu đen
3

Dây thừng Nami phi 10.5mm màu đen

Thoả thuận

21/01 1 Bình Dương

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục