Đóng

Bấm vào đây để quay lại

NV phục vụ/ Chạy bàn tại Kiên Giang

Tuyển phục vụ nhà hàng

Thoả thuận

08/03 9 Kiên Giang

Tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng

Thoả thuận

30/01 10 Kiên Giang

Tuyển nhân viên phục vụ

Thoả thuận

28/05 15 Kiên Giang

Tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng

Thoả thuận

18/04 20 Kiên Giang

Chọn danh mục