Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Đấu thầu tại Hải Phòng

Giấy in sơ đồ, giấy may mặc

Thoả thuận

09/04 165 H.Gia Lâm, Hà Nội

Hợp tác

Thoả thuận

18/12 5 Hải Phòng

Đóng gói hàng hoá xuất khẩu
1

Đóng gói hàng hoá xuất khẩu

Thoả thuận

23/10 2 Hải Phòng

Đóng gói máy móc tại Hà Nội
1

Đóng gói máy móc tại Hà Nội

Thoả thuận

17/10 2 Hải Phòng

Đóng hùng gỗ tại đâu rẻ và uy tín
1

Đóng hùng gỗ tại đâu rẻ và uy tín

Thoả thuận

03/10 1 Hải Phòng

Đóng thùng gỗ tiêu chuẩn cho hàng hóa
1

Đóng thùng gỗ tiêu chuẩn cho hàng hóa

Thoả thuận

13/09 1 Hải Phòng

Quy trình lắp thùng lắp ghép
1

Quy trình lắp thùng lắp ghép

Thoả thuận

06/09 1 Hải Phòng

Đóng pallet gỗ tiêu chuẩn cao
1

Đóng pallet gỗ tiêu chuẩn cao

Thoả thuận

31/08 1 Hải Phòng

Đóng gói máy móc xuất khẩu
1

Đóng gói máy móc xuất khẩu

Thoả thuận

30/08 2 Hải Phòng

Xem thêm 13 tin
Chọn danh mục