Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Đặc sản, Ẩm thực tại Hải Phòng

Cung cấp cafe pha sẵn đóng chai
1

Cung cấp cafe pha sẵn đóng chai

Thoả thuận

18/09 3 Hải Phòng

HÀU SỮA VÂN ĐỒN 29.000đ/kg
5

HÀU SỮA VÂN ĐỒN 29.000đ/kg

Thoả thuận

18/07 7 Hải Phòng

Mận hậu Mộc Châu
5

Mận hậu Mộc Châu

Thoả thuận

20/05 1 Hải Phòng

Đùi gà già dai
1

Đùi gà già dai

Thoả thuận

06/05 11 Bát trang. An lão . Hải phòng

Milo úc
2

Milo úc

Thoả thuận

13/04 2 25 Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Chọn danh mục