Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Hải Phòng

Thùng nhựa kích thước 480 x 380 x 200mm

Thoả thuận

16/07 54 Hải Phòng

Thùng rác công nghiệp
3

Thùng rác công nghiệp

Thoả thuận

16/07 76 Hải Phòng

Xe nâng tay,xe đẩy

Thoả thuận

16/07 46 Hải Phòng

Keo cây Silicon
3

Keo cây Silicon

Thoả thuận

16/07 112 Hải Phòng

Tấm nhựa Danpla
2

Tấm nhựa Danpla

Thoả thuận

16/07 184 Hải Phòng

Thớt nhựa công nghiệp
3

Thớt nhựa công nghiệp

Thoả thuận

16/07 120 Hải Phòng

Xe đẩy
3

Xe đẩy

Thoả thuận

16/07 103 Hải Phòng

Pallet nhựa
3

Pallet nhựa

Thoả thuận

16/07 103 Hải Phòng

Thùng nhựa
3

Thùng nhựa

Thoả thuận

16/07 163 Hải Phòng

Xe nâng
3

Xe nâng

Thoả thuận

16/07 120 Hải Phòng

Tìm nhà phân phối, đại lý sơn FORDAX
7

Tìm nhà phân phối, đại lý sơn FORDAX

Thoả thuận

16/07 131 Hải Phòng

Ngói đá nhập khẩu, bitum phủ đá
5

Ngói đá nhập khẩu, bitum phủ đá

Thoả thuận

15/07 1 Hải Phòng

Ngói dán mái bê tông, ngói bitum
2

Ngói dán mái bê tông, ngói bitum

Thoả thuận

14/07 2 Hải Phòng

Vật liệu lợp mái nhà homestay
6

Vật liệu lợp mái nhà homestay

Thoả thuận

14/07 1 Hải Phòng

Máy thái thịt đa năng RS 70D
4

Máy thái thịt đa năng RS 70D

Thoả thuận

11/07 1 Hải Phòng

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục