Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Hải Phòng

Thang nhôm Joongang Hàn quốc
20

Thang nhôm Joongang Hàn quốc

Thoả thuận

29/06 143 Hải Phòng

Tìm nhà phân phối, đại lý sơn FORDAX
7

Tìm nhà phân phối, đại lý sơn FORDAX

Thoả thuận

25/06 195 Hải Phòng

Ngói dán bitum phủ đá cao cấp
6

Ngói dán bitum phủ đá cao cấp

Thoả thuận

20/06 1 Hải Phòng

Thùng nhựa kích thước 480 x 380 x 200mm

Thoả thuận

18/06 68 Hải Phòng

Thùng rác công nghiệp
3

Thùng rác công nghiệp

Thoả thuận

18/06 87 Hải Phòng

Keo cây Silicon
3

Keo cây Silicon

Thoả thuận

18/06 130 Hải Phòng

Xe nâng tay,xe đẩy

Thoả thuận

18/06 57 Hải Phòng

Xe đẩy
3

Xe đẩy

Thoả thuận

18/06 112 Hải Phòng

Thớt nhựa công nghiệp
3

Thớt nhựa công nghiệp

Thoả thuận

18/06 179 Hải Phòng

Tấm nhựa Danpla
2

Tấm nhựa Danpla

Thoả thuận

18/06 202 Hải Phòng

Xe nâng
3

Xe nâng

Thoả thuận

18/06 129 Hải Phòng

Thùng nhựa
3

Thùng nhựa

Thoả thuận

18/06 184 Hải Phòng

Pallet nhựa
3

Pallet nhựa

Thoả thuận

18/06 116 Hải Phòng

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục