Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Vườn, Ngoại thất tại Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/02 10 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

14/01 2 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

08/01 6 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

07/01 6 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

06/01 5 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

04/01 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

28/12 5 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
6

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

16/12 7 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

15/12 4 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

14/12 4 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/12 2 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

03/12 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

26/11 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

19/11 7 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

19/11 2 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

06/11 3 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

04/11 4 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

03/11 6 Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
3

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

21/10 4 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
7

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

21/10 4 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
9

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

13/10 3 Bắc Giang

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục