Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

03/06/20396

Lưu tin

Địa chỉ: TP HCM

 • SMS
 • Chat hỏi chủ tin
 • 0933.943.588

Thông tin thêm

+XÚC XÍCH + CÁ VIÊN + BÒ VIÊN + CÁC LOẠI TÔM + GÀ+ HỒ LÔ + MẶT HÀNG KHÁC

CHẢ HÌNH THÚ THẬP CẨM :68000/0.5 KG (34 VIÊN) NEW HÀNG MỚI VỀ

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CÁ NGỪ PANDA : 58000/0.5 KG (34 VIÊN) NEW HÀNG MỚI VỀ

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ TRỨNG CÁ (SHISHAMO) : 68.000/0.5 KG (34 VIÊN) NEW HÀNG MỚI VỀ

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CÁ TUNA : 64000/0.5 KG (32 VIÊN) NEW HÀNG MỚI VỀ

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

CHẢ CÁ VỌNG NGUYỆT : 60000/0.5 KG (34 VIÊN)NEW HÀNG MỚI VỀ

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CÁ VIÊN : 50.000/KG (140 VIÊN),MUA TU 5KG TRO LEN GIA 47000/KG

Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


TÔM VIÊN : 63000/KG (140 VIÊN),MUA TU 5KG TRO LEN GIA58000/KG
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

TÔM CUỘN KHOAI TÂY 145.000/kg(36-40 cuon),73000/khay/0,5kg
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


TÔM TẨM BỘT XÙ :78000/khay(20 con),40/khay/10c
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


TÔM HÙM VIÊN (HOT ĂN CỰC NGON) : 145000/kg(50 con)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


BÒ VIÊN : 63.000/1KG (140 VIÊN),bo ngon 70000/140v
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CÁ HỒI SANDWISH : 150.000/KG/bao(50mieng),75/bao
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CÁ CHIÊN : 120000/kg(60mieng)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CÁ VIÊN TRỨNG CÚT : 67000/kg(48vien)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

CHẢ CÁ BẮP : (1 KG 40 MIẾNG,KHAY 250gr/10 MIẾNG)82000
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


THỊT CÁ SẤU : 70000/kg
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

HẢI SẢN ĐẬU HỦ : 150.000/bao(50 cuc)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

ĐẬU HỦ CÁ :110.000/kg(40 mieng)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


MỰC CẮT KHOANH : 150000/KG/bao(50 cuc)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

SANDWICH HAI SAN:150000/KG/50V

VIÊN HẢI SẢN RAU CỦ : 150000/KG/bao(66 vien)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


VI CÁ BẮC HẢI :130.000/KG/bao(106mieng)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CUA HOÀNG ĐẾ CẮT KHOANH : 150000/KG/bao(100vien)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CÀNG CUA :45.000/khay(12 mieng)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CUA CUỐN : 156000/KG/bao(100 cuon)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

CUA VIEN:120/KG/110V

BANH BACH TUOCToàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá SỉHOT)100000/KG/10QUE

KHOAI TAY (THAI LAN):94000/BAO/2KG

KHOAI TAY(DUC):114000/BAO/2.5KG

BOT PHOMAI:HAN QUOC:54000/200GR(CAM LOT),66000/200GR(CAM DAM)

HOANH THANH CHIEN :75000/KG

HAI SAN TAM BOT PHOMAI:106000/KG/70V,55/khay/35v


CHẢ CUA HẠT LỰU :145.000/kg
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


THANH CHẢ CUA :80000/24C/(0.5kg),
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CÁ KIM NGÂN : 
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẢ CÁ TẨM BỘT XÙ : 
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


SÒ ĐIỆP SURIMI :150.000/kg/100V
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


TÔM SURIMI : 80.000/kg(80-85con)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


BÁNH BAO TRỨNG CÁ HỒI:170.000/KG/BAO(50BANH)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHA CA TẨM CỐM : 82000/KG(48V)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


JAMBON XÔNG KHÓI SHINSU : 
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


BA RỌI XÔNG KHÓI SHINSU : 130000/KG
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ
CA HOI


XÚC XÍCH TỎI : 
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

XÚC XÍCH COCKTAIL : 55.000/BAO/45V(0.5 KG).75.000(0.5KG)/45V
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


XÚC XÍCH PHÔ MAI : 150.000/KG(40QUE),145.000KG(32QUE)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


XÚC XÍCH SHINSU : 120.000(20 CÂY/1KG)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


XÚC XÍCH VIETFOOD : 100000(1KG/20 CÂY)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


XÚC XÍCH MỸ : 114.000(20 CÂY/1KG)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


XÚC XÍCH CORN DOG :190.000/KG/20C 
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


MỰCKHOANH TẨM BỘT XÙ: 145000/KG
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


CHẠO XẢ : 33000/0.5KG/19-20C
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ


GÀ XIÊN QUE : 125000/KG/22QUE


XÍU MẠI GÀ : 40.000 KHAY


BÁNH GÀ : 70.000/KG/


GÀ CHÍP : 112.000/KG/45-50VIEN
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ
GA POPCORN:40/bao/18-23v

GA RAN KFC:100000/KG/8CUC
GA RAN KFC (CANH GA):125000/KG(CAN THEO BAO TINH,1 BAO LA 10 CANH GA)


NEM RÁN : 66000/0.5KG


HỒ LÔ NƯỚNG (HOT CỰC NGON) : 137.000/KG(80-85V),HOLO TRUONG AN(LOAI1)125000/KG(80-85V)
Toàn Quốc Hàng Xiên Que Đông Lạnh Nông Hải Sản Giá Sỉ

Banh Sưa chienngion23000/10v,

Banh sôcla,tra xanh chiến giống 25000/10v


CHẢ GIÒ COCKTAIL : 72000/KG/64QUE


PHÔ MAI
Phô mai chà bông
130/bao
Phô mai cốm
120/bao
Phô mai gà
5.000/que
Phô mai xúc xích
5.000/que
Phô mai socola
5.000/que
Phô mai dâu
5.000/que
Phô mai cam
5.000/que
Phô mai cari
5.000/que
Phô mai rong biển
5.000/que
Phô mai sữa 
120/bao
   
Phô mai viên
2.000/viên
   

CÁC BẠN QUA XEM HÀNG VUI LÒNG GỌI ĐIỆN TRƯỚC VÌ MÌNH HAY ĐI GIAO HÀNG.

LẤY SỐ LƯỢNG ÍT HOẶC NHIỀU VẪN LÀ GIÁ SỈ NHA CÁC BẠN.

ĐC: 312 Lạc Long Quân F.5 Q.11 (Chưng Cư Lạc Long Quân Lô B Lầu 9 Phòng 908)  
 
Cách Cổng Đầm Sen 200m

PHONE : 0933.943.588 GẶP TÚ (VUI LÒNG KHÔNG SMS DÙM MÌNH NHA ).

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

 • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
 • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
 • Giao dịch ở nơi công cộng