Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại TP HCM

Kết cườm gia công
2

Kết cườm gia công

Thoả thuận

06/12 42 TP HCM

Bao Bố Trang Trí Đựng Cà Phê
4

Bao Bố Trang Trí Đựng Cà Phê

Thoả thuận

06/12 1 TP HCM

Thép làm khuôn dập nguội DC53
3

Thép làm khuôn dập nguội DC53

Thoả thuận

06/12 3 TP HCM

Nhựa EVA 28
1

Nhựa EVA 28

Thoả thuận

06/12 1 TP HCM

Thang máy cửa kính
1

Thang máy cửa kính

Thoả thuận

06/12 1 TP HCM

Máy dán cạnh tự động SCM K203
3

Máy dán cạnh tự động SCM K203

Thoả thuận

06/12 1 TP HCM

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục