Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại TP HCM

Kết cườm gia công
2

Kết cườm gia công

Thoả thuận

26/01 62 TP HCM

Khí Nitơ Tinh Khiết
2

Khí Nitơ Tinh Khiết

Thoả thuận

26/01 5 TP HCM

Đổi bình gió đá
1

Đổi bình gió đá

Thoả thuận

26/01 162 TP HCM

Khí Argon tinh khiết
1

Khí Argon tinh khiết

Thoả thuận

26/01 8 TP HCM

Sản phẩm màng pe size lớn
1

Sản phẩm màng pe size lớn

Thoả thuận

26/01 23 Q.Bình Tân, TP HCM

Thu mua vỏ bình khí củ
2

Thu mua vỏ bình khí củ

Thoả thuận

26/01 131 TP HCM

Xe đẩy bình khí
3

Xe đẩy bình khí

Thoả thuận

26/01 5 TP HCM

Chai Argon nhỏ mini
2

Chai Argon nhỏ mini

Thoả thuận

26/01 38 TP HCM

Dây Dẫn Nước Inox 304
6

Dây Dẫn Nước Inox 304

Thoả thuận

26/01 10408 TP HCM

Máy bơm áp suất thấp Brinkmann
2

Máy bơm áp suất thấp Brinkmann

Thoả thuận

26/01 1 TP HCM

Công Tắc Áp Suất Hsinglu
2

Công Tắc Áp Suất Hsinglu

Thoả thuận

26/01 2 TP HCM

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục