Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa lụa Vĩnh Cửu

10/01/201

Lưu tin

Địa chỉ: Quảng Ninh

  • SMS
  • 0348.521.160

Thông tin thêm

“#_̣_̃_̛̉”


́ đ̂́ ̀ ̣ ̛́ ̛̛̉ ̣̂ . ̣ ̀ ̣̂ ̂.


̉ ̂́ ̂́ ̀ ̂́ ̛, ̉ ́ # ̉ ̂́ ̂. ̂̀ ̆́ ̀ ̂ ̣̂ ̣̂ ̉ đ̛̛̣ ̂ ̂́. Đ̂̀ ̛ ̛ ̉ ̆, ̂̉ ̣̆ ̉ ́.


̀ ́ ̛̀ đ̂ ̉ ̂́ ̆ ̛́ ̂, - ̣ ̂ ̂̀ ̆́ đ̣. ̂́ ̂́ ̀ ̛́ ̉ ̂̀ ̀ ̛́ ̂̀ ̣̂ ̣.


̆́ ̛̀ ̉ ̛̀ đ̣, ́ ̆́ ̂̉ ̀ ́ ̀ ̃ đ. ̀ ́ : #49k/ ̀ ( ̀ ̂ ̣)
́ ̂́ ̆́ ̀ ̀ ̂̀ ̀ ̀ đ̣ ̆́ ̂. ̀ ̀ ̂́ ̛ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̂. ̆́ - ̀ ̃ ̣ đ̣ ̆́ ̣.
́ ̀ : ̆́ ,̂̀,đ̉ , , ̣
̀ ̀ ̃ đ̣

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng

Tin rao vặt liên quan