Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Máy công nghiệp tại Phú Thọ

Giấy in sơ đồ, giấy may mặc

Thoả thuận

01/04 161 H.Gia Lâm, Hà Nội

Máy Ép Kiện
1

Máy Ép Kiện

Thoả thuận

27/12 2 Phú Thọ

Bán máy bóc gỗ ván điện tử
1

Bán máy bóc gỗ ván điện tử

Thoả thuận

14/09 1 Phú Thọ

Dàn máy sát gạo mới toanh
1

Dàn máy sát gạo mới toanh

Thoả thuận

31/08 1 Phú Thọ

Máy trộn bê tông tự hành
1

Máy trộn bê tông tự hành

Thoả thuận

17/08 3 Phú Thọ

Máy hái chè đơn   Honda
1

Máy hái chè đơn Honda

Thoả thuận

20/07 1 Phú Thọ

Máy chộn vữa , bê tông
1

Máy chộn vữa , bê tông

Thoả thuận

11/05 1 Phú Thọ

Máy phay cnc 5 trục moriseiki sv 400
2

Máy phay cnc 5 trục moriseiki sv 400

Thoả thuận

05/04 1 Phú Thọ

Chọn danh mục