Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cho thuê văn phòng tại Phú Thọ

Cho thuê văn phòng tại số 14, Hàn Thuyên, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ
7

Cho thuê văn phòng tại số 14, Hàn Thuyên, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ

16.000.000 vnđ/tháng

24/02 2 số 14, Hàn Thuyên, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Chọn danh mục