Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Nam Định

Màng ni lông lợp mái nhà kính
10

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

28/05 5 Nam Định

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
5

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

28/05 2 Nam Định

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

26/04 3 Nam Định

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

10/03 5 Nam Định

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
9

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

03/03 2 Nam Định

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

05/08 8 Nam Định

Chọn danh mục