Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Nam Định

Luôn công khai giá
10

Luôn công khai giá

Thoả thuận

27/03 2 Nam Định

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
5

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

24/02 4 Nam Định

Lưới cho cây trồng nông nghiệp
10

Lưới cho cây trồng nông nghiệp

Thoả thuận

14/01 2 Nam Định

Bán cây mẫu đơn cổ lá trung 6 thân
1

Bán cây mẫu đơn cổ lá trung 6 thân

Thoả thuận

22/11 1 Nam Định

Phong lan Trầm rừng
1

Phong lan Trầm rừng

Thoả thuận

22/11 1 Nam Định

Phi điệp rừng EASO Tây Nguyên
1

Phi điệp rừng EASO Tây Nguyên

Thoả thuận

22/11 2 Nam Định

Củ giống hoa ly
1

Củ giống hoa ly

Thoả thuận

22/11 3 Nam Định

Thanh lý hoặc giao lưu cây phi điệp
1

Thanh lý hoặc giao lưu cây phi điệp

Thoả thuận

22/11 1 Nam Định

Gốc hoa
1

Gốc hoa

Thoả thuận

08/11 3 Nam Định

Cây sung
1

Cây sung

Thoả thuận

08/11 1 Nam Định

Hoa lan các loại
1

Hoa lan các loại

Thoả thuận

08/11 2 Nam Định

Đơn nhung
1

Đơn nhung

Thoả thuận

08/11 2 Nam Định

Vật tư tưới nhỏ giọt
7

Vật tư tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

05/11 2 Nam Định

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

01/11 2 Nam Định

Vòi tưới phun
10

Vòi tưới phun

Thoả thuận

23/10 10 Nam Định

Màng nhà kính
10

Màng nhà kính

Thoả thuận

21/10 5 Nam Định

Bán vườn lan
1

Bán vườn lan

Thoả thuận

19/10 2 Nam Định

Lan hồ điệp tết
1

Lan hồ điệp tết

Thoả thuận

19/10 1 Nam Định

Chậu lỗ chí thâm trồng cây
1

Chậu lỗ chí thâm trồng cây

Thoả thuận

21/09 6 Nam Định

Có gốc khế to cần bán
1

Có gốc khế to cần bán

Thoả thuận

21/09 1 Nam Định

Nam điền
1

Nam điền

Thoả thuận

21/09 1 Nam Định

Ruối cổ
1

Ruối cổ

Thoả thuận

21/09 2 Nam Định

Cây xanh thế đẹp
1

Cây xanh thế đẹp

Thoả thuận

10/08 4 Nam Định

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục