Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...
1

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...

8.500.000 vnđ

17/01 1 Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An Đường Bình Lương 1, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Cho thuê đất hoặc hợp tác làm nông nghiệp tại xã trường bình, huyện cần giuộc, tỉnh long...
1

Cho thuê đất hoặc hợp tác làm nông nghiệp tại xã trường bình, huyện cần giuộc, tỉnh long...

2.000.000 vnđ

17/01 1 ấp Hoà Thuận 1, xã Trường Bình ,huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Cho thuê đất hoặc hợp tác làm nông nghiệp tại xã trường bình, huyện cần giuộc, tỉnh long...
1

Cho thuê đất hoặc hợp tác làm nông nghiệp tại xã trường bình, huyện cần giuộc, tỉnh long...

2.000.000 vnđ

17/01 1 ấp Hoà Thuận 1, xã Trường Bình ,huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...
1

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...

8.500.000 vnđ

17/01 1 Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An Đường Bình Lương 1, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...
1

Chính chủ cần cho thuê đất đã trồng thanh long 18 tháng tuổi rẻ tại địa chỉ: ấp...

8.000.000 vnđ

17/01 1 Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chọn danh mục