Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Máy công nghiệp tại Long An

Dàn lọc RO công suất 1500l/h
1

Dàn lọc RO công suất 1500l/h

Thoả thuận

28/12 1 Long An

Máy cắt gạch Longde D7 1200
1

Máy cắt gạch Longde D7 1200

Thoả thuận

28/12 1 Long An

Thanh lý máy dệt bao pp 4 thôi

Thoả thuận

11/09 8 Long An

Máy vò lá sương sâm

Thoả thuận

02/08 2 Long An

Bán máy co màng
1

Bán máy co màng

Thoả thuận

02/08 1 Long An

Máy tiện nhật
1

Máy tiện nhật

Thoả thuận

02/08 2 Long An

Máy xả băng đã qua sử dụng
1

Máy xả băng đã qua sử dụng

Thoả thuận

24/07 1 Long An

Xe nâng chạy điện nhật
1

Xe nâng chạy điện nhật

Thoả thuận

24/07 1 Long An

Máy tiện nhật

Thoả thuận

15/07 2 Long An

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục